Arkitekt & Projekt i Värmdö

Er partner för skisser, förslag och ritningar!

Andreas_Engberg_Arkitekt_SAR/MSA

Välkommen

Vi är det lokala arkitektkontoret på Värmdö med kontor i Gula Byggningen i Gustavsbergs Hamn. Tillsammans med våra kunder börjar vi med att söka svaren på tre viktiga frågor:

– vad vill vi göra?
– vad får vi göra?
– vad har vi råd att göra?

De svar vi tillsammans jobbar fram utgör sedan ramarna för vårt uppdrag som arkitekter. Idéer, skissförslag och ritningar prövas mot ramarna och vi arbetar lugnt och metodiskt fram de handlingar som krävs för såväl bygglov som bygghandlingar för just Er ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnadsprojekt.

 

Arkitekt & Projekt levererar lösningar med stor känslighet och hög kvalitet.

Pågående projekt

The access token could not be decrypted. Your access token is currently invalid. Please re-authorize your Instagram account.

Kontakt

Har Du frågor om vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa Dig förverkliga dina drömmar – skicka ett meddelande via formuläret eller ett mail info@arkoproj.se.

Andreas Engberg är Arkitekt SAR/MSA, examen från LTH 2010, och KKH Restaureringskonst 2018, cert. kontrollansvarig (KA) med arkitektkontor i Gustavsberg på Värmdö.

Verksamheten byggdes initialt upp kring om- och tillbyggnader, vilka har ritats och genomförts ett stort antal. Med tiden har verksamheten utvecklats mot att omfatta även nybyggnad av både fritidshus och villor.

Andreas var tidigare anställd som handläggande arkitekt på bland annat Ahrbom & Partner i Stockholm med fokus på projekt inom kvalificerad ombyggnad; flerfamiljshus, kultur- och kontorsfastigheter från 17-18-1900-talet.

andreas_engberg

Arkitekt & Projekt i Värmdö AB

Besök gärna våra andra hemsidor:

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0) 73 930 39 11