Andreas Engberg 

Arkitekt SAR/MSA

Cert. Kontrollansvarig (KA)

Maria Palm 

Byggnadsingenjör

Cert. Kontrollansvarig (KA)

Erik Brandhorst

Byggnadsingenjör

(underkonsult)

Jan Tillberg 

Civilingenjör KTH

Projektör 2D-3D

Malin Bosdotter

Inredningsarkitekt SIR/MSA

(underkonsult)

 

Kalle Anderberg

Byggnadsantikvarie

(underkonsult)

Mattias Almén

Arkitekt SAR/MSA

CAD-samordnare (frilans)

Fredrik Engman 

Byggnadsprojektör 

(praktikant)

Bailey 

Kontorshund (deltid)

Våra samarbetspartners

Värmdö Mätteknik

Skärgårdspartner

Borgströms VVS

MA Projekt AB

Nacka Sol

Gepro AB