Andreas Engberg 

Arkitekt SAR/MSA

Cert. Kontrollansvarig (KA)

Maria Palm 

Byggnadsingenjör

Cert. Kontrollansvarig (KA)

Erik Brandhorst

Byggnadsingenjör

Matilda Franzén

Arkitekt MSA

Mattias Almén

Arkitekt SAR/MSA

CAD-samordnare

Kalle Anderberg

Byggnadsantikvarie

Linnéa Larsson

Arkitekt MSA

Josephina Lexin

Arkitekt MSA

Christoffer von Rosen

Praktikant

Våra samarbetspartners

Värmdö Mätteknik

Skärgårdspartner

Borgströms VVS